ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

دستور Compute از پرکاربرد ترين دستور ها در SPSS مي باشد. اين دستور، از دستور هاي اصلاحي در SPSS مي باشد که از طريق آن مي توان مقادير يک متغير را بر اساس مقادير متغير يا متغيرهاي ديگر به دست آورد. به طور خلاصه، در موارد زير مي توان از دستور Compute استفاده کرد:


1- محاسبه مقادير متغيرهاي عددي


2- ساخت متغيرهاي جديد از طريق متغير يا متغيرهاي موجود: ساخت شاخص و مقياس که کاربرد فراواني در انواع رشته هاي علوم اجتماعي و انساني و علوم تربيتي دارند، از اين دست کاربردها مي باشد. به عنوان مثال، ساخت شاخص پايگاه اقتصادي و اجتماعي از ترکيب سه متغير شغل، درآمد و تحصيلات.


3- جايگزين کردن مقادير متغيرهاي موجود با مقادير جديد.


4- محاسب انواع عمليات رياضي شامل ضرب، جمع، تفريق، تقسيم و …


نکات لازم و مهم در اجراي دستور Compute  1. مهم ترين مسئله در اجراي دستور Compute، اين است که هنگام جمع کردن متغيرها (ترکيب متغيرها يا گوبه ها) به جاي به علاوه از ويرگول استفاده شود.

  2. در هنگام جمع بستن سه متغير يا گويه براي محاسبه يک شاخص، بايد تمامي اين سه متغير با همديگر وجه اشتراک داشته باشند و چنان چه اين اشتراک وجود نداشت، به يکسان سازي آن ها بر اساس سه معيار مقياس، جهت و تعداد گزينه (مقوله) اقدام شود:


الف) مقياس متغيرها (ترتيبي، فاصله اي و نسبي)


ب) جهت طيف متغيرها، يعني مثبت يا منفي بودن (از 1 تا 5 يا از 5 تا 1)


ج) تعداد مقولات طيف متغيرها (3، 5، 7 و … تايي)


نحوه اجرا


1- دستور Transform-> Compute Variable …را اجرا مي کنيم.2- متغيرهاي مورد نظر را با دوبار کليک چپ وارد کادر Numeric Expression در سمت راست کرده و علامت، را نيز بين هر يک از آن ها اضافه مي کنيم. نام متغير را در کادر Target Vaiable در سمت چپ بالاي پنجره تايپ مي کنيم. سپس دکمه Ok را کليک مي کنيم.


نکته: در قسمت compute کارهاي مختلفي مي توان انجام داد مي توان نمارت استاندارد يک متغير را محاسبه کرد، مي توان از کي متغير لگاريتم گرفت، تابع توزيع تجمعي را محاسبه کرد يا حتي خيلي پيچيده انجام داد.


نرم افزار SPSS بر خلاف اکسل، فرمول هاي محاسبه داده ها را نگه نمي دارد و به طور خودکار آن ها را به روز رساني (تجديد) نمي کند به عنوان مثال اگر ما متغيري را که در محاسبه متغير جديد استفاده کرده ايم تغيير دهيم، متغير جديد تغيير نخواهد کرد.


همان گونه که در کادر گفتگوي compute variable مشاهده مي شود ما بايد نام متغير جديد (که مي توان يکي از متغيرهاي موجود در صفحه داده ها نيز باشد) را در قسمت متغير هدف (target variable) وارد کنيم و تابعي که قصد محاسبه ي آن را داريم با استفاده از فرمول ها يا عملگرهاي موجود در کادر گفتگو يا تايپ آن ها، وارد قسمت numeric Experssion کنيم و در پايان بر کليد ok کليک کنيم. متغير جديد محاسبه و در آخر صفحه داده ها قرار مي گيرد.


شمارش ارزش ها (کدهاي يکسان چند متغير)


دستور Count زماني استفاده مي شود که بخواهيم بدانيم هر کدام از پاسخگويان چند بار به يک کد يا ارزش خاص پاسخ داده اند. به عبارتي، اين دستور دفعات وقوع يک کد يا ارزش خاص در ميان پاسخگويان را نشان مي دهد. دستور Count تنها براي متغيرهايي قابل اجرا است که مقياس آن ها در سطح اسمي يا ترتيبي باشد. بنابراين، در مورد متغيرهاي با مقياس فاصله اي يا نسبي نمي توان از اين دستور استفاده کرد.


نحوه اجراء


1- دستور را Transform-> Count Values within Cases …اجرا مي کنيم.2- کد متغيرهايي را که قصد شمارش کدهاي خاصي از آن ها را داريم وارد کادر Numeric Variables  مي کنيم. سپس در قسمت Target Variable و Target Label، نام و برچسب متغير جديد (متغير هدف) را تايپ مي کنيم.


3- سپس متغيرها را به کادر Variable انتقال و روي دکمه Define Values فعال شده کليک مي کنيم، پنجره جديد باز مي شود که بايد در اين پنجره، کدي که قصد شمارش آن را داريم وارد کرده و سپس دکمه Add را کليک کنيم.4- با کليک بر روي دکمه If… در پنجره اصلي دستور Count، مي توانيم دستور کدگذاري مجدد را تنها براي زير جمعيت هاي خاصي اجراء کنيم.


5- دکمه Ok را کليک مي کنيم.09357258425 
www.pajuha.ir
info@pajuha.ir


سفارش ترجمه تخصصي


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Michael Veronica Music Tag سینک استیل صنعتی Tina معرفی شهدای مجتمع مسکونی فجر کد و پیش شماره شهرهای ایران و کشورها Susan